„Akademia Kariery -

Komunikat o zawieszeniu zajęć grupowych"


 

UWAGA! Komunikat o zawieszeniu zajęć grupowych w ramach projektu pn. Akademia Kariery

 

Z uwagi na realne zagrożenie epidemiologiczne oraz zgodnie z zaleceniami profilaktycznymi, grupowe zajęcia warsztatowe są wstrzymane. Indywidualne spotkania z Uczestniczkami i Uczestnikami Projektu będą się odbywać według potrzeb i indywidualnych uzgodnień. W miarę możliwości rozmowy indywidualne prowadzone będą bez kontaktu osobistego.

 

Serdecznie zapraszam do kontaktu telefonicznego!

 

Kontakt:

Renata Kaczyńska-Maciejowska

kom. 601 91 05 09

e-mail: biuro@prospera.pl

www.prospera.pl

 

Czytaj całość…
 

KOMPLEKSOWE WSPARCIE KARIERY NA STARCIE!PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska
z siedzibą w Gdańsku, w partnerstwie z ATENEUM Szkołą Wyższą w Gdańsku, zapraszają do udziału w projekcie pn. „Akademia Kariery", realizowanego w ramach EFS.
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem projektu oraz do złożenia Formularza Zgłoszeniowego.

Projekt pn. „Akademia Kariery” realizowany jest w okresie  od 01.01.2019 roku do 31.12.2020 roku w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy; Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Realizowany jest zgodnie z założeniami programu Gwarancje dla Młodzieży.
Głównym celem projektu jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie zwiększające możliwości zatrudnienia osób młodych, które są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy dla min. 120 Uczestniczek i Uczestników, w tym min. 72 kobiet i ok. 48 mężczyzn, w tym min. 2 Osób z Niepełnosprawnościami, w wieku powyżej 15 do 29 lat, w szczególności:
 • Osób biernych zawodowo, pozostających bez pracy, nie zarejestrowanych w PUP, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET - grupa ta wynosić będzie min. 80%  Uczestników i Uczestniczek Projektu);
 • Imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, tzw. ubogich pracujących, tj. osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych i na umowach cywilno-prawnych (grupa do 20% Uczestników i Uczestniczek Projektu).

AKADEMIA KARIERY - DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

Czytaj całość…
 
 

Warsztaty: ABC Ekonomii Społecznej - cz. II"

w dn. 15.03.03.2020 roku, niedziela"


 

Uwaga!

Zgodnie z ustaleniami  z grupą Uczestniczek i Uczestników naszego Projektu, zapraszam na zajęcia (są to warsztaty przeniesione z terminu 12.03.2020) pn.:

 

„MOJE KOMPETENCJE PRZEDSIĘBIORCZE. ABC Ekonomii Społecznej – cz. II”w dn. 15.03.2020 roku (niedziela).

 

Uwaga!

Osoby, które mają objawy grypy lub przeziębienia, obniżoną odporność lub obawiają się, że mogą zachorować czy też przenosić infekcję, profilaktycznie są proszone o pozostanie w domu!

W takim przypadku otrzymają drogą e-mailową materiały e-learningowe i linki do materiałów on line – do obejrzenia w domu.

 

Uprzejmie proszę o potwierdzenie osobistego udziału w w/w zajęciach (np. SMS na nr 601 910 509).

 

Zajęcia zaplanowane są w godz.9.00-17.30 w Biurze Projektu przy ul. Morenowe Wzgórze 18 klatka 4 lok. 55 w Gdańsku-Morenie.

Dojazd na zajęcia: autobusami nr 127 lub 130 do przystanku Zacna lub Wołkowyska, autobusem nr 155 do przystanku Jasień PKM, tramwajem nr 12 – do przystanku Migowo, a także kolejką PKM – do przystanku PKM Jasień (następnie – pieszo lub autobusami: 127, 130)

 

Bardzo uprzejmie proszę o zasygnalizowanie specyficznych indywidualnych potrzeb i konieczności pomocy związanej z umożliwieniem udziału w w/w zajęciach.


Serdecznie zapraszam!

 

Kontakt:

Renata Kaczyńska-Maciejowska

kom. 601 91 05 09

e-mail: biuro@prospera.pl

www.prospera.pl

 

Czytaj całość…
 
 

„ABC ekonomii społecznej"


 

Zapraszamy Uczestniczki i Uczestników projektu EFS pn. „Akademia Kariery” na grupowe warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne w relacjach zawodowych:

 

 •  „MOJE KOMPETENCJE PRZEDSIĘBIORCZE. ABC Ekonomii Społecznej – cz. I” – w dn. 05.03.03.2020 roku (czwartek) UWAGA! Na koniec zajęć – spotkanie z p. Moniką Popow z OWES „Dobra Robota”;
 •  „MOJE KOMPETENCJE PRZEDSIĘBIORCZE. Jak to się robi? Wizyta studyjna w Palarni Kawy Darboven w Rumi” – w dn. 06.03.2020 roku (piątek) Liczba miejsc ograniczona! Konieczne potwierdzenie udziału!
 •  „MOJE KOMPETENCJE PRZEDSIĘBIORCZE. Kreatywność vs. produktywność - Warsztaty kreatywne” – w dn. 07-08.03.2020 roku (sobota, niedziela).
 •  

                  UWAGA!

Zajęcia w dniu 12.03.2020 są odwołane i przeniesione na inny termin, który zostanie uzgodniony z uczestnikami

 

„MOJE KOMPETENCJE PRZEDSIĘBIORCZE. ABC Ekonomii Społecznej – cz. II” – w dn. 12.03.03.2020 roku (czwartek);

   

 •   „MOJE KOMPETENCJE PRZEDSIĘBIORCZE. CSR – Społeczna odpowiedzialność biznesu” – w dn. 13-14.03.2020 roku (piątek, sobota);
 •   „MOJE KOMPETENCJE PRZEDSIĘBIORCZE. Popyt, podaż, konkurencja” – w dn. 18-19.03.2020 roku (środa, czwartek);
 •   „MOJE KOMPETENCJE PRZEDSIĘBIORCZE. ABC segmentacji i pozycjonowanie marki” – w dn. 20-21.03.2020 roku (piątek, sobota).

 

Zajęcia zaplanowane są w godzinach 9.00-17.30 w Biurze Projektu przy ul. Morenowe Wzgórze 18 klatka 4 lok. 55 w Gdańsku-Morenie.

W dniu 06.03.2020 – rozpoczęcie zajęć o 9.00 w Biurze Projektu, a następnie przejazd do Rumi i powrót do Gdańska.

Zapewniony jest catering (przerwy kawowe, obiad).

Dojazd na zajęcia: autobusami nr 127 lub 130 do przystanku Zacna lub Wołkowyska, autobusem nr 155 do przystanku Jasień PKM, tramwajem nr 12 – do przystanku Migowo, a także kolejką PKM – do przystanku PKM Jasień (następnie – kilkaset metrów spacerem lub autobusami: 127, 130)

 

Bardzo uprzejmie proszę o zasygnalizowanie specyficznych indywidualnych potrzeb i konieczności pomocy związanej z umożliwieniem udziału w w/w zajęciach.

 

Uprzejmie proszę o każdorazowe potwierdzanie osobistego udziału w w/w zajęciach – np. SMS-em na nr 601 910 509.

 

Serdecznie zapraszam!

 

Kontakt:

Renata Kaczyńska-Maciejowska

kom. 601 91 05 09

e-mail: biuro@prospera.pl

www.prospera.pl

 

Czytaj całość…
 
 

„Moje kompetencje przedsiębiorcze. ABC ... - cd."


 

Uwaga! Termin zajęć 28-29.02.2020 z powodu zwolnienia lekarskiego i niedyspozycji głosu trenera jest odwołany! Zajęcia odbędą się w innym terminie. We wszelkich pilnych sprawach proszę o kontakt telefoniczny.

Pozdrawiam serdecznie. Renata Kaczyńska Maciejowska 

601910509 


Zapraszamy Uczestniczki i Uczestników projektu EFS pn. „Akademia Kariery” na grupowe warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne w relacjach zawodowych:

 

 • „MOJE KOMPETENCJE PRZEDSIĘBIORCZE. ABC marketingu MIX” – w dn. 22-23.02.2020 roku (sobota, niedziela);
 • „MOJE KOMPETENCJE PRZEDSIĘBIORCZE. ABC analizy mikro i makrootoczenia organizacji” – w dn. 24-25.02.2020 roku (poniedziałek, wtorek);
 • „MOJE KOMPETENCJE PRZEDSIĘBIORCZE. CSR – Społeczna odpowiedzialność biznesu” – w dn. 28-29.02.2020 roku (piątek, sobota);
 • „MOJE KOMPETENCJE PRZEDSIĘBIORCZE. ABC segmentacji i pozycjonowanie marki. Popyt, podaż, konkurencja” – w dn. 05-06.03.2020 roku (czwartek, piątek).
 • „MOJE KOMPETENCJE PRZEDSIĘBIORCZE. Kreatywność vs. produktywność - Warsztaty kreatywne” – w dn. 07-08.03.2020 roku (sobota, niedziela).

 

Zajęcia zaplanowane są w godzinach 9.00-17.30 w Biurze Projektu przy ul. Morenowe Wzgórze 18 klatka 4 lok. 55 w Gdańsku-Morenie.

Zapewniony jest catering (przerwy kawowe, obiad).

Dojazd na zajęcia: autobusami nr 127 lub 130 do przystanku Zacna lub Wołkowyska, autobusem nr 155 do przystanku Jasień PKM, tramwajem nr 12 – do przystanku Migowo, a także kolejką PKM – do przystanku PKM Jasień (następnie – kilkaset metrów spacerem lub autobusami: 127, 130)

 

Bardzo uprzejmie proszę o zasygnalizowanie specyficznych indywidualnych potrzeb i konieczności pomocy związanej z umożliwieniem udziału w w/w zajęciach.

 

Uprzejmie proszę o potwierdzenie osobistego udziału – np. SMS-em na nr 601 910 509.

 

Serdecznie zapraszam!

 

Kontakt:

Renata Kaczyńska-Maciejowska

kom. 601 91 05 09

e-mail: biuro@prospera.pl

www.prospera.pl

 

Czytaj całość…
 
 

„Moje kompetencje przedsiębiorcze. ABC ... "


Zapraszamy Uczestniczki i Uczestników projektu EFS pn. „Akademia Kariery” na grupowe warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne w relacjach zawodowych:

 

 • „MOJE KOMPETENCJE PRZEDSIĘBIORCZE. Efektywna praca zespołu projektowego” – w dn. 10-11.02.2020 roku (poniedziałek, wtorek);
 • „MOJE KOMPETENCJE PRZEDSIĘBIORCZE. ABC planowania marketingowego” – w dn. 12-13.02.2020 roku (środa, czwartek) - UWAGA! Termin przeniesiony z 06-07.02.2020 roku!
 • „MOJE KOMPETENCJE PRZEDSIĘBIORCZE. ABC proaktywnego zarządzania projektami” – w dn. 15-16.02.2020 roku (sobota, niedziela);

 

Zajęcia zaplanowane są w godzinach 9.00-17.30 w Biurze Projektu przy ul. Morenowe Wzgórze 18 klatka 4 lok. 55 w Gdańsku-Morenie.

Zapewniony jest catering (przerwy kawowe, obiad).

Dojazd na zajęcia: autobusami nr 127 lub 130 do przystanku Zacna lub Wołkowyska, autobusem nr 155 do przystanku Jasień PKM, tramwajem nr 12 – do przystanku Migowo, a także kolejką PKM – do przystanku PKM Jasień (następnie – kilkaset metrów spacerem lub autobusami: 127, 130)

 

Bardzo uprzejmie proszę o zasygnalizowanie specyficznych indywidualnych potrzeb i konieczności pomocy związanej z umożliwieniem udziału w w/w zajęciach.

 

Uprzejmie proszę o potwierdzenie osobistego udziału – np. SMS-em na nr 601 910 509.

 

Serdecznie zapraszam!

 

Kontakt:

Renata Kaczyńska-Maciejowska

kom. 601 91 05 09

e-mail: biuro@prospera.pl

www.prospera.pl

Czytaj całość…
 
 

„Moje kompetencje przedsiębiorcze"


Zapraszamy Uczestniczki i Uczestników projektu EFS pn. „Akademia Kariery” na grupowe warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne w relacjach zawodowych:

 

 •   „MOJE KOMPETENCJE PRZEDSIĘBIORCZE. Analiza SWOT” – w dn. 27-28.01.2020 roku (poniedziałek, wtorek);
 •   „MOJE KOMPETENCJE PRZEDSIĘBIORCZE. ABC planowania strategicznego” – w dn. 30-31.01.2020 roku (czwartek, piątek);
 •   „MOJE KOMPETENCJE PRZEDSIĘBIORCZE. ABC planowania operacyjnego” – w dn. 01-02.02.2020 roku (sobota, niedziela);
 •   „MOJE KOMPETENCJE PRZEDSIĘBIORCZE. ABC planowania marketingowego” – w dn. 06-07.02.2020 roku (czwartek, piątek). ODWOŁANE I PRZENIESIONE ZA TYDZIEŃ

 

Zajęcia zaplanowane są w godzinach 9.00-17.30 w Biurze Projektu przy ul. Morenowe Wzgórze 18 klatka 4 lok. 55 w Gdańsku-Morenie.

Zapewniony jest catering (przerwy kawowe, obiad).

Dojazd na zajęcia: autobusami nr 127 lub 130 do przystanku Zacna lub Wołkowyska, autobusem nr 155 do przystanku Jasień PKM, tramwajem nr 12 – do przystanku Migowo, a także kolejką PKM – do przystanku PKM Jasień (następnie – kilkaset metrów spacerem lub autobusami: 127, 130)

 

Bardzo uprzejmie proszę o zasygnalizowanie specyficznych indywidualnych potrzeb i konieczności pomocy związanej z umożliwieniem udziału w w/w zajęciach.

 

Uprzejmie proszę o potwierdzenie osobistego udziału – np. SMS-em na nr 601 910 509.

 

Serdecznie zapraszam!

 

Kontakt:

Renata Kaczyńska-Maciejowska

kom. 601 91 05 09

e-mail: biuro@prospera.pl

www.prospera.pl

Czytaj całość…
 
 

„KIM JESTEM? Samoświadomość - część I i II"


Zapraszamy Uczestniczki i Uczestników projektu EFS pn. „Akademia Kariery” na grupowe warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne w relacjach zawodowych:

 

 • „KIM JESTEM? Samoświadomość – część I” - w dn. 18-19.01.2020 roku (sobota, niedziela).,
 • „KIM JESTEM? Samoświadomość – część II” – w dn. 23-24.01.2020 roku(czwartek, piątek)

 

Zajęcia zaplanowane są w godzinach 9.00-17.30 w Biurze Projektu przy ul. Morenowe Wzgórze 18 klatka 4 lok. 55 w Gdańsku-Morenie.

Zapewniony jest catering (przerwy kawowe, obiad).

Dojazd na zajęcia: autobusami nr 127 lub 130 do przystanku Zacna lub Wołkowyska, autobusem nr 155 do przystanku Jasień PKM, tramwajem nr 12 – do przystanku Migowo, a także kolejką PKM – do przystanku PKM Jasień (następnie – kilkaset metrów spacerem lub autobusami: 127, 130)

 

Bardzo uprzejmie proszę o zasygnalizowanie specyficznych indywidualnych potrzeb i konieczności pomocy związanej z umożliwieniem udziału w w/w zajęciach.

 Uprzejmie proszę o potwierdzenie osobistego udziału – np. SMS-em – na nr 601 910 509.

 Serdecznie zapraszam!

 

Kontakt:

Renata Kaczyńska-Maciejowska

kom. 601 91 05 09

e-mail: biuro@prospera.pl

Czytaj całość…
 
 

„Zaproszenie na cykl warsztatów w ramach projektu

pn. Akademia Kariery" - Grudzień 2019

Zapraszamy Uczestniczki i Uczestników projektu EFS pn. „Akademia Kariery” na grupowe warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne w relacjach zawodowych:

 

 •   Wywieranie wpływu na ludzi - w dn. 13-14.12.2019 roku (piątek, sobota),
 • Warsztaty kompetencji matematycznych – cz. I – w dn. 16.12.2019 roku (poniedziałek),
 • Ja w zespole współpracowników – w dn. 19-20.12.2019 roku (czwartek, piątek),
 • Równe szanse kariery i przeciwdziałanie dyskryminacji w pracy – w dn. 21-22.12.2019 roku (sobota, niedziela);
 • Warsztaty kompetencji matematycznych – cz. II – w dn. 23.12.2019 roku (poniedziałek),
 • Budowanie zaufania i etyczne standardy w pracy – w dn. 27-28.12.2019 roku (piątek, sobota),
 • Inicjatywność, proaktywność i przedsiębiorczość w pracy – w dn. 29-30.12.2019 roku (niedziela, poniedziałek),
 • Team Building – budowanie ducha zespołu w działaniu – w dn. 31.12.2019 roku (wtorek).

 

Zajęcia zaplanowane są w godzinach 9.00-17.30 w Biurze Projektu przy ul. Morenowe Wzgórze 18 klatka 4 lok. 55 w Gdańsku-Morenie.

Zapewniony jest catering (przerwy kawowe, obiad).

Dojazd na zajęcia: autobusami nr 127 lub 130 do przystanku Zacna lub Wołkowyska, autobusem nr 155 do przystanku Jasień PKM, tramwajem nr 12 – do przystanku Migowo, a także kolejką PKM – do przystanku PKM Jasień (następnie – kilkaset metrów spacerem lub autobusami: 127, 130)

 

Bardzo uprzejmie proszę o zasygnalizowanie specyficznych indywidualnych potrzeb i konieczności pomocy związanej z umożliwieniem udziału w w/w zajęciach.

 

Uprzejmie proszę o potwierdzenie osobistego udziału – np. SMS-em na nr 601 910 509.

 

Serdecznie zapraszam!

 

Kontakt:

Renata Kaczyńska-Maciejowska

kom. 601 91 05 09

e-mail: biuro@prospera.pl

www.prospera.pl


Czytaj całość…
 
 

Warsztaty pt.

„Kreatywne uczenie się i twórcza ekspresja” oraz "Motywowanie i automotywacja"

Zapraszamy Uczestniczki i Uczestników projektu EFS pn. „Akademia Kariery” na grupowe warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne w relacjach zawodowych:

   „Kreatywne uczenie się i twórcza ekspresja” - w dn. 05-06.12.2019 roku (czwartek, piątek),

  „Motywowanie i automotywacja” – w dn. 08-09.12.2019 roku (niedziela, poniedziałek).

 

Zajęcia zaplanowane są w godzinach 9.00-17.30 w Biurze Projektu przy ul. Morenowe Wzgórze 18 klatka 4 lok. 55 w Gdańsku-Morenie.

Zapewniony jest catering (przerwy kawowe, obiad).

Dojazd na zajęcia: autobusami nr 127 lub 130 do przystanku Zacna lub Wołkowyska, autobusem nr 155 do przystanku Jasień PKM, tramwajem nr 12 – do przystanku Migowo, a także kolejką PKM – do przystanku PKM Jasień (następnie – kilkaset metrów spacerem lub autobusami: 127, 130)

 

Bardzo uprzejmie proszę o zasygnalizowanie specyficznych indywidualnych potrzeb i konieczności pomocy związanej z umożliwieniem udziału w w/w zajęciach.

 

Uprzejmie proszę o potwierdzenie osobistego udziału – np. SMS-em na nr 601 910 509.

 

Serdecznie zapraszam!

 

Kontakt:

Renata Kaczyńska-Maciejowska

kom. 601 91 05 09

e-mail: biuro@prospera.pl

www.prospera.pl