KOMPLEKSOWE WSPARCIE KARIERY NA STARCIE!PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska
z siedzibą w Gdańsku, w partnerstwie z ATENEUM Szkołą Wyższą w Gdańsku, zapraszają do udziału w projekcie pn. „Akademia Kariery", realizowanego w ramach EFS.
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem projektu oraz do złożenia Formularza Zgłoszeniowego.

Projekt pn. „Akademia Kariery” realizowany jest w okresie  od 01.01.2019 roku do 31.12.2020 roku w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy; Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Realizowany jest zgodnie z założeniami programu Gwarancje dla Młodzieży.
Głównym celem projektu jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie zwiększające możliwości zatrudnienia osób młodych, które są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy dla min. 120 Uczestniczek i Uczestników, w tym min. 72 kobiet i ok. 48 mężczyzn, w tym min. 2 Osób z Niepełnosprawnościami, w wieku powyżej 15 do 29 lat, w szczególności:
  • Osób biernych zawodowo, pozostających bez pracy, nie zarejestrowanych w PUP, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET - grupa ta wynosić będzie min. 80%  Uczestników i Uczestniczek Projektu);
  • Imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, tzw. ubogich pracujących, tj. osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych i na umowach cywilno-prawnych (grupa do 20% Uczestników i Uczestniczek Projektu).

AKADEMIA KARIERY - DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

Czytaj całość…
 
 

POMIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ - Warsztaty cd 4


 

Zapraszamy Uczestniczki i Uczestników projektu EFS pn. „Akademia Kariery” na grupowe warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne w relacjach zawodowych oraz w godzeniu ról związanych z karierą i życiem osobistym w cyklu pn. „SUKCES W ZASIĘGU RĘKI”.

 

Harmonogram wstępny terminów kolejnych zajęć w ramach projektu (II połowa stycznia 2021):

 

  • „POMIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ – Obywatel w urzędzie – cz. I” – w dn. 14-15.01.2021 roku  (czwartek, piątek),
  • „SUKCES W ZASIĘKU RĘKI. Marzenia * Cele * Plany * Motywacja - cz. III” – w dn. 16-17.01.2021 roku (sobota, niedziela),
  • „POMIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ – Warsztaty kulinarne – Jem tanio, smacznie i zdrowo – cz. I” – w dn. 19-20.01.2021 roku  (wtorek, środa).
  • „POMIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ – Obywatel w urzędzie – cz. II” – w dn. 21-22.01.2021 roku  (czwartek, piątek),
  • „EKONOMIA I JA – Gospodarowanie finansami osobistymi – cz. I” – w dn. 23-24.01.2021 roku (sobota, niedziela),
  • „POMIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ – Warsztaty kulinarne – Jem tanio, smacznie i zdrowo – cz. II” – w dn. 25-26.01.2021 roku  (poniedziałek, wtorek).
  • „EKONOMIA I JA – Gospodarowanie finansami osobistymi – cz. II” - w dn. 29-30.01.2021 roku  (czwartek, piątek).
  • „POMIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ – Warsztaty kulinarne – Jem tanio, smacznie i zdrowo – cz. III” –– w dn. 30-31.01.2021 roku (sobota, niedziela),

 

UWAGA! Powyższy wstępny harmonogram terminów zajęć może ulegać zmianom! Prosimy o sprawdzanie przed każdym terminem aktualnych informacji na stronie www.prospera.pl

 

Zajęcia zaplanowane są w godzinach 9.00-17.30 w Biurze Projektu przy ul. Morenowe Wzgórze 18 klatka 4 lok. 55 w Gdańsku-Morenie.

Zapewniony jest catering (przerwy kawowe, obiad).

 

Dojazd na zajęcia: tramwajem nr 12 – do przystanku Migowo, autobusami nr 127 lub 130 - do przystanku Zacna lub Wołkowyska, autobusem nr 155 do przystanku Jasień PKM, a także kolejką PKM – do przystanku PKM Jasień (następnie – kilkaset metrów spacerem lub autobusami: 127, 130).

 

Bardzo uprzejmie proszę o zasygnalizowanie specyficznych indywidualnych potrzeb i konieczności pomocy związanej z umożliwieniem udziału w w/w zajęciach.

 

W trosce o nasze wspólne dobro, z uwagi na trwającą pandemię Covid-19, bardzo uprzejmie prosimy o rezygnację z udziału w zajęciach oraz pozostanie w domu w przypadku pojawienia się nawet łagodnych objawów infekcji u siebie i/lub innych osób wspólnie zamieszkujących czy często kontaktujących się. Na zajęciach, realizowanych w małej grupie, zachowujemy zasady profilaktyki zdrowotnej: częste mycie rąk, zachowanie dystansu fizycznego, noszenie maseczek lub przyłbic ochronnych itp.

 

Uprzejmie proszę o każdorazowe potwierdzenie osobistego udziału – np. telefonicznie lub SMS-emnr 601 910 509.

 

 

UWAGI DOTYCZĄCE HARMONOGRAMU ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH:

 

Zajęcia indywidualne (np. indywidualne sesje doradztwa edukacyjno-zawodowego – Bilans Kompetencji, coaching, usługi pośrednictwa pracy, sesje poradnictwa psychologicznego itp.) realizowane są w Biurze Projektu i/lub w miejscach i terminach na bieżąco indywidualnie uzgadnianych z Uczestniczkami i Uczestnikami Projektu (z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb, np. związanych ze stanem zdrowia i godzeniem ról) w trybie ciągłym.

 

Studenci i Uczestnicy kursów językowych realizowanych przez Partnera Projektu, ATENEUM Szkołę Wyższą zajęcia odbywają na terenie siedziby Uczelni i/lub zdalnie - według indywidualnych planów zajęć dla danej osoby i toku formy kształcenia. Szczegółowe informacje dostępne są u Brokera Edukacyjnego, Pani Aleksandry Sikory, w Rektoracie – ul. 3-go Maja 25A Gdańsk-Śródmieście, I piętro.

 

Serdecznie zapraszam!

 

Kontakt:

Renata Kaczyńska-Maciejowska

kom. 601 91 05 09

e-mail: biuro@prospera.pl

www.prospera.pl

 

 

Czytaj całość…
 
 

POMIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ - Warsztaty cd 3