KOMPLEKSOWE WSPARCIE KARIERY NA STARCIE!PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska
z siedzibą w Gdańsku, w partnerstwie z ATENEUM Szkołą Wyższą w Gdańsku, zapraszają do udziału w projekcie pn. „Akademia Kariery", realizowanego w ramach EFS.
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem projektu oraz do złożenia Formularza Zgłoszeniowego.

Projekt pn. „Akademia Kariery” realizowany jest w okresie  od 01.01.2019 roku do 31.12.2020 roku w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy; Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Realizowany jest zgodnie z założeniami programu Gwarancje dla Młodzieży.
Głównym celem projektu jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie zwiększające możliwości zatrudnienia osób młodych, które są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy dla min. 120 Uczestniczek i Uczestników, w tym min. 72 kobiet i ok. 48 mężczyzn, w tym min. 2 Osób z Niepełnosprawnościami, w wieku powyżej 15 do 29 lat, w szczególności:
  • Osób biernych zawodowo, pozostających bez pracy, nie zarejestrowanych w PUP, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET - grupa ta wynosić będzie min. 80%  Uczestników i Uczestniczek Projektu);
  • Imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, tzw. ubogich pracujących, tj. osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych i na umowach cywilno-prawnych (grupa do 20% Uczestników i Uczestniczek Projektu).

AKADEMIA KARIERY - DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

Czytaj całość…
 
 

POMIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ - Warsztaty cd 5


 

Zapraszamy Uczestniczki i Uczestników projektu EFS pn. „Akademia Kariery” na grupowe warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne w relacjach zawodowych oraz w godzeniu ról związanych z karierą i życiem osobistym w cyklu pn. „SUKCES W ZASIĘGU RĘKI”.

 

Harmonogram wstępny terminów kolejnych zajęć w ramach projektu (II połowa stycznia 2021):

 

  • „POMIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ – Obywatel w urzędzie – cz. III” – w dn. 06-07.02.2021 roku  (sobota, niedziela), 
  • „POMIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ – Warsztaty kulinarne – TŁUSTY CZWARTEK – cz. III”– w dn. 11-12.02.2021 roku(czwartek, piątek),
  • „POMIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ – Poczucie własnej wartości” – w dn. 15-16.02.2021 roku  (poniedziałek, wtorek).
  • „EKONOMIA I JA – Gospodarowanie finansami osobistymi – cz. III” - w dn. 18-19.02.2021 roku  (czwartek, piątek).
  • „POMIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ – Stanowczo w treści, łagodnie w formie, bez poczucia lęku w sobie – cz. I” – w dn. 20-21.02.2021 roku (sobota, niedziela),