KOMPLEKSOWE WSPARCIE KARIERY NA STARCIE!PROSPERA Consulting Renata Kaczyńska-Maciejowska
z siedzibą w Gdańsku, w partnerstwie z ATENEUM Szkołą Wyższą w Gdańsku, zapraszają do udziału w projekcie pn. „Akademia Kariery", realizowanego w ramach EFS.
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem projektu oraz do złożenia Formularza Zgłoszeniowego.

Projekt pn. „Akademia Kariery” realizowany jest w okresie  od 01.01.2019 roku do 31.12.2020 roku w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy; Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Realizowany jest zgodnie z założeniami programu Gwarancje dla Młodzieży.
Głównym celem projektu jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie zwiększające możliwości zatrudnienia osób młodych, które są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy dla min. 120 Uczestniczek i Uczestników, w tym min. 72 kobiet i ok. 48 mężczyzn, w tym min. 2 Osób z Niepełnosprawnościami, w wieku powyżej 15 do 29 lat, w szczególności:
  • Osób biernych zawodowo, pozostających bez pracy, nie zarejestrowanych w PUP, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET - grupa ta wynosić będzie min. 80%  Uczestników i Uczestniczek Projektu);
  • Imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, tzw. ubogich pracujących, tj. osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych i na umowach cywilno-prawnych (grupa do 20% Uczestników i Uczestniczek Projektu).

AKADEMIA KARIERY - DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

Czytaj całość…
 
 

POMIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ -

Trening kompetencji rodzicielskich oraz

Warsztaty kreatywne – HAND MADE i DIY


 

Zapraszamy Uczestniczki i Uczestników projektu EFS pn. „Akademia Kariery” na grupowe warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne w relacjach zawodowych oraz w godzeniu ról związanych z karierą i życiem osobistym:

 

·         „POMIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ – Trening kompetencji rodzicielskich”

·         „POMIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ – Warsztaty kreatywne – HAND MADE i DIY”

 

Cykl zajęć warsztatowych pn. „POMIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ – Trening kompetencji rodzicielskich” dedykowany jest szczególnie dla obecnych i/lub przyszłych rodziców oraz osób planujących w bliższej lub dalszej przyszłości założenie szczęśliwej rodziny i bycie wystarczająco dobrym partnerem i rodzicem, przy jednoczesnym godzeniu ról związanych z karierą i życiem osobistym!

 

Istnieje możliwość udziału w zajęciach wspólnie z dzieckiem i/lub partnerem życiowym (należy to zgłosić przed zajęciami).

 

Harmonogram wstępny terminów kolejnych zajęć w ramach cyklu:

 

·         „POMIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ – Trening kompetencji rodzicielskich cz. I” – w dn. 05-06.09.2020 roku (sobota, niedziela);

·         „POMIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ – Trening kompetencji rodzicielskich cz. II” – w dn. 12-13.09.2020 roku (sobota, niedziela);

·         „POMIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ – Trening kompetencji rodzicielskich cz. III” – w dn. 19-20.09.2020 roku (sobota, niedziela);

·         „POMIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ – Trening kompetencji rodzicielskich cz. IV” – w dn. 26-27.09.2020 roku (sobota, niedziela);

·         „POMIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ – Trening kompetencji rodzicielskich cz. V” – w dn. 03-04.10.2020 roku (sobota, niedziela);

·         „POMIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ – Trening kompetencji rodzicielskich cz. VI” – w dn. 10-11.10.2020 roku (sobota, niedziela);

·         „POMIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ – Trening kompetencji rodzicielskich cz. VII” – w dn. 17-18.10.2020 roku (sobota, niedziela).

·         „POMIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ – Trening kompetencji rodzicielskich cz. VIII” – w dn. 23-24.10.2020 roku (sobota, niedziela).

 

·         „POMIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ – Warsztaty kreatywne – HAND MADE i DIY cz. I” – w dn. 07-08.09.2020 roku (poniedziałek, wtorek);

·         „POMIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ – Warsztaty kreatywne – HAND MADE i DIY cz. II” – w dn. 09-10.09.2020 roku (środa, czwartek);

Uwaga! Zajęcia z piątku 11.09.2020 przeniesione na środę 09.09.2020, z uwagi na zgłoszone prośby UUP

·         „POMIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ – Warsztaty kreatywne – HAND MADE i DIY cz. III” – w dn. 14-15.09.2020 roku (poniedziałek, wtorek);

·         „POMIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ – Warsztaty kreatywne – HAND MADE i DIY cz. IV” – w dn. 17-18.09.2020 roku (czwartek, piątek);

·         „POMIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ – Warsztaty kreatywne – HAND MADE i DIY cz. V” – w dn. 24-25.09.2020 roku (czwartek, piątek);

Uwaga! Zajęcia z 24-25.09.2020 przeniesione na środę 05-06.10.2020, z uwagi na zgłoszone prośby UUP

·         „POMIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ – Warsztaty kreatywne – HAND MADE i DIY cz. V” – w dn. 28-29.09.2020 roku (poniedziałek, wtorek);

·         „POMIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ – Warsztaty kreatywne – HAND MADE i DIY cz. VI” – w dn. 01-02.10.2020 roku (czwartek, piątek);

·         „POMIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ – Warsztaty kreatywne – HAND MADE i DIY cz. VII” – w dn. 05-06.10.2020 roku (poniedziałek-wtorek);

·         „POMIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ – Warsztaty kreatywne – HAND MADE i DIY cz. VIII” – w dn. 08-09.10.2020 roku (czwartek, piątek);

·         „POMIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ – Warsztaty kreatywne – HAND MADE i DIY cz. IX” – w dn. 12-13.10.2020 roku (poniedziałek-wtorek);

Uwaga! Dodatkowy termin, z uwagi na zgłoszone prośby UUP

·         „POMIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ – Warsztaty kreatywne – HAND MADE i DIY cz. X” – w dn. 15-16.10.2020 roku (czwartek, piątek);

·         „POMIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ – Warsztaty kreatywne – HAND MADE i DIY cz. XI” – w dn. 19-20.10.2020 roku (poniedziałek-wtorek);

Uwaga! Dodatkowy termin, z uwagi na zgłoszone prośby UUP

·         „POMIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ – Warsztaty kreatywne – HAND MADE i DIY cz. XI” – w dn. 22-23.10.2020 roku (czwartek, piątek);

·         „POMIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ – Warsztaty kreatywne – HAND MADE i DIY cz. XII” – w dn. 26-27.10.2020 roku (poniedziałek-wtorek);

Uwaga! Dodatkowy termin, z uwagi na zgłoszone prośby UUP

·         „POMIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ – Warsztaty kreatywne – HAND MADE i DIY cz. XII” – w dn. 29-30.10.2020 roku (czwartek, piątek);

 

UWAGA! Powyższy wstępny harmonogram terminów zajęć może jeszcze ulegać zmianom! Prosimy o sprawdzanie aktualnych informacji na stronie www.prospera.pl

 

Zajęcia zaplanowane są w godzinach 9.00-17.30 w Biurze Projektu przy ul. Morenowe Wzgórze 18 klatka 4 lok. 55 w Gdańsku-Morenie.

Zapewniony jest catering (przerwy kawowe, obiad).

 

Dojazd na zajęcia: autobusami nr 127 lub 130 do przystanku Zacna lub Wołkowyska, autobusem nr 155 do przystanku Jasień PKM, tramwajem nr 12 – do przystanku Migowo, a także kolejką PKM – do przystanku PKM Jasień (następnie – kilkaset metrów spacerem lub autobusami: 127, 130)

 

Bardzo uprzejmie proszę o zasygnalizowanie specyficznych indywidualnych potrzeb i konieczności pomocy związanej z umożliwieniem udziału w w/w zajęciach.

 

Uprzejmie proszę o potwierdzenie osobistego udziału – np. telefonicznie lub SMS-emnr 601 910 509.

 

 

UWAGI DOTYCZĄCE HARMONOGRAMU ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH:

 

Zajęcia indywidualne (np. indywidualne sesje doradztwa edukacyjno-zawodowego – Bilans Kompetencji, coaching, usługi pośrednictwa pracy, sesje poradnictwa psychologicznego itp.) realizowane są w Biurze Projektu i/lub w miejscach i terminach na bieżąco indywidualnie uzgadnianych z Uczestniczkami i Uczestnikami Projektu (z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb, np. związanych ze stanem zdrowia i godzeniem ról) w trybie ciągłym.

 

Studenci i Uczestnicy kursów językowych realizowanych przez Partnera Projektu, ATENEUM Szkołę Wyższą zajęcia odbywają na terenie siedziby Uczelni i/lub zdalnie - według indywidualnych planów zajęć dla danej osoby i toku formy kształcenia. Szczegółowe informacje dostępne są u Brokera Edukacyjnego, Pani Aleksandry Sikory, w Rektoracie – ul. 3-go Maja 25A Gdańsk-Śródmieście, I piętro.

 

Serdecznie zapraszam!

 

Kontakt:

Renata Kaczyńska-Maciejowska

kom. 601 91 05 09

e-mail: biuro@prospera.pl

www.prospera.pl

 

 

Czytaj całość…
 
 

POMIĘDZY PRACĄ A RODZINĄ